Tesla gjør nå beregningene av rekkevidden mer nøyaktig ved å benytte seg av stigning i terrenget og vær-data, skriver nettstedet Electreck. Endringene ble gjort av Tesla på slutten av fjoråret.

Denne beregningen predikerer din Tesla sine ladebehov på en bestemt rute som du plotter inn. Selskapet sier at de alltid har brukt omgivelsestemperatur rundt bilen som en del av beregning, men det nye nå er at de forutsier også temperaturendringer på en planlagt rute der de inkluderer høydeforskjellene.

For kort tid siden skrudd Tesla i Norge opp kostnaden for å bruke en superlader fra kr. 1.40 til 1.86 per kWh – nå reduserer de prisøkningen til1.70 per kWH etter massiv kritikk.  Globalt reduserer Tesla nå prisøkningen med 10 prosent. De nye rekkevidde-beregningene vil gjøre det lettere for Tesla-eierne å beregne de økte kostandene for en bestemt rute.