I Norge har kostnaden for å bruke en superlader gått opp fra kr. 1.40 til 1.86 per kWh. Globalt har prisen for å bruke superladerne  gått opp omtrent 33 prosent, basert på en beregning gjort av bransjenettstedet Electreck.

Vi justerer ladepriser for å bedre reflektere forskjeller i lokale strømkostnader og bruk av strømnettet, sier Tesla i en uttalelse.

I fjor økte Tesla superlader-priser i USA. På enkelte steder var økningen så mye som 100 prosent – men de fleste regioner så sine priser øke med 20 til 40 prosent.

Tesla har uttalt at de vil bruke den økte inntjeningen til å åpne flere superlade-stasjoner.
Tesla driver for tiden 1 422 superlader-stasjoner med 12 011 superladere over hele verden, og de vil doble disse tallene i år.