For at målet om nullvekst i trafikken skal oppnås, så er ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeidepartiet, enige om bompenger må til i Trondheim, skriver Adresseavisen
– Nullvekstmålet Trondheim har forpliktet seg til blir stadig tøffere å nå, for elbilkjørte kilometer teller like mye som fossilbilkjørte kilometer. Og elbiltrafikken øker sterkt. Dessuten er Trondheim nylig pålagt å redusere p-avgiften i sentrum for elbiler til det halve – og det måkompenseres, sier Rita Ottervik.

Men elbilene vil fortsatt ha fordeler gjennom bommen, og slipper unna med halv bomavgift sammenlignet med bensin- eller dieselbiler. I Trondheim ønsker de fortsatt at innbyggerne skal velge elbil, men fylkesordføreren er tydelig på at alle må bidra inn i felleskapet.

Det vil fortsatt være redusert sats i bommen og til parkering. Og avgiftsfritak ved kjøp av elbil. Men vi er alle en del av et fellesskap. Skal vi få til disse målene vi har satt, må alle være med på dugnaden. Om alle gikk over til elbil, ville vi fortsatt ikke nådd de målene staten har satt for nullvekst, poengterer Sandvik.