For første gang var flere enn halvparten av de nyregistrerte bilene her i landet i mars en elbil.

Statens vegvesen registrerte 10 315 elbiler i mars. (Foreløpige tall. Registerte personbiler eksklusive bruktimport). Dette gir en elbilhandel på 57 prosent. I første kvartal er det registrert 18 226 elektriske personbiler av i alt 38 157 (48 prosent).

– Dette er historiske tall. Når det først løsnet, så har det gått fort, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til tallene for mars måned.

– Når vi ser tilbake, er det ikke mer enn fem år siden det ble satt tydelig mål for elbilpoltikken. Den gang hadde vi akkurat passert 10 000 elbiler, sier Gustavsen.

1,5 millioner elbiler er nå realistisk

Elbilene er et viktig bidrag til reduserte klimautslipp i transportsektoren. Utslippene skal ned med 40 prosent innen elleve år . Elbiler og innblanding av biodrivstoff er viktige bidrag for å nå målet.

– Vår prognose er at vi kommer til å ha 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030, sier han.

Elbiler og biodrivstoff bidrar

2017 pekte klimagassutslippene fra transportsektoren for første gang nedover. Vegtrafikken hadde en nedgang fra 9,7 til 8,8, millioner tonn.

Vår prognose er at vi kommer til å ha 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030.

Når en bil på bensin eller diesel erstattes med en nullutslippsbil, gir det en innsparing på rundt 2 tonn CO₂. Med dagens elbilpark reduseres CO2-utslippet med over 400.000 tonn årlig.

Konkret mål besluttet i Stortinget

Under behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2017, sluttet Stortinget seg så til et helt konkret mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025. Dette ble først foreslått i transportetatens utredning året før.

– På det tidspunktet var det et er meget ambisiøst mål. Nå er det et realistisk mål, sier Terje Moe Gustavsen.

Tallene er pr. 29. mars og eksklusive brukbilimport.