Det er Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) som har lagt fram salgstallene for perioden 1.-17. mars.

Elbilandelen i nybilsalget i Oslo er på 76,6 prosent så langt i mars, viser ferske tall fra OFV. Nyheten kommer samme uken som 750 deltakere fra hele verden samles til den store elbilkonferansen Nordic EV Summit 2019.

– Det er fantastisk for Oslo som Europas miljøhovedstad at tre av fire nybilkjøpere i byen velger elbil. Aldri før har nybilsalget i hovedstaden vært så fullstendig dominert av elbiler, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.  

Selv om de kommende månedene nok vil vise noe lavere tall for elbiler i nybilsalget, har Norsk elbilforening tro på at elbiler vil utgjøre nær 50 prosent av nybilsalget på landsbasis i 2019.

– Norge befester seg nå som verdens ledende land for utrulling av elbiler. Den positive utviklingen er avgjørende for å kutte klimagassutslippene fra transport. Jeg er stolt over å skulle vise fram norsk elbilsuksess til konferansedeltakere fra hele verden, sier Christina Bu.