Audi e-trons lange frontparti og ladeluken plassert på siden av elbilen, gjør at det kabelen i mange tilfeller blir for kort når elbilen skal lade på huritgladestasjoner, skriver TU. Flere andre, både i facebook-grupper og på YouTube, har tidligere omtalt det praktiske problemet for e-tron.

Når ladekabelen ikke er lang nok blir løsningen for mange Audi-sjåfører at de må parkere på skrå og oppta to plasser, eller de må presisjonsparkere elbilen tett inntil laderen.

Flere av ladeleverandørene er klar over problemet, og kommunikasjonssjef hos
Fortum, Stian Mathisen, forteller til TU at de har bygget laderne med utgangspunkt i at ladeporten er foran eller bak. De jobber nå med å finne løsninger på framtidige ladestasjoner.

En annen utfordring er at ladestasjonene har forskjellige lengde på ladekablene. Grønn Kontakt, en annen av de store ladeleverandørene, har ladekabler som varierer fra 3.9 til 4.5 meter.

– Når vi nå har fått en bil med en ny konfigurasjon, vil vi selvfølgelig ta høyde for det ved design av nye stasjoner. I tillegg vil vi som en del av vårt løpende oppgraderings- og vedlikeholdsprogram vurdere behovet for å bytte til lengre kabler der det er nødvendig, sier Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt.