I mars 2019 hadde 10,4 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i mars 2018 var andelen 16,0 prosent. 12,3 prosent av de nye personbilene registrert i mars hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 20,0 prosent, viser de ferske biltallene for mars til Opplysningsrådet for veitrafikken.

For første gang var flere enn halvparten av de nyregistrerte bilene her i landet i mars en elbil.

Statens vegvesen registrerte 10 315 elbiler i mars. (Foreløpige tall. Registerte personbiler eksklusive bruktimport). Dette gir en elbilhandel på 57 prosent. I første kvartal er det registrert 18 226 elektriske personbiler av i alt 38 157 (48 prosent).

– Dette er historiske tall. Når det først løsnet, så har det gått fort, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til tallene for mars måned.

– Når vi ser tilbake, er det ikke mer enn fem år siden det ble satt tydelig mål for elbilpoltikken. Den gang hadde vi akkurat passert 10 000 elbiler, sier Gustavsen.