I april publisert flere forskere på et av Tysklands mest anerkjente økonomiinstitutter studien som viste at elbiler står for mellom 11 og 28 prosent høyere CO₂-utslipp en dieselbiler i Tyskland. Studien ble dekket bredt av flere nettaviser i Norge.

Forskerne bak studiene har i ettertid blitt kraftig kritisert for premissene de har lagt til grunn for studien, men nå slår de tilbake i tyske aviser, skriver Nettavisen.

– Det påstås at vi har fremstilt elbiler i overdrevet negativt lys, men sannheten er den helt motsatte, skriver Hans-Werner Sinn og hans medforfattere som står bak studiene i den tyske avisen Wirtschaftswoche.

Helt konkret så gjennomførte forskerne en detaljert analyse av livsløpsutslippene til en Tesla Model 3 og dieselbilen Mercedes C220d, når de kom fram til at elbiler hadde høyere utslipp. Forskerne har spesielt pekt på at strømmen som brukes for å lade elbiler i Tyskland i stor grad består av kull og gass. I tillegg har mange kritisert studien for er at forskerne har lagt til grunn at elbilbatterier har en levetid på ti år og 150 000 kilometer.

Men forskerne mener kritikerne bommer når de hevder at studien deres er i overkant kritisk og med feil premisser om batterilevetid.

– Mange produsenter reklamerer med 300.000 kilometer og mer, men da tar de utgangspunkt i helt optimale ladestrategier, som i praksis har lite relevans. Vi har tatt utgangspunkt i 150.000 kilometer, mens Volkswagen sier 200.000 kilometer. Det mest realistiske er imidlertid betydelig bruk av hurtiglading, som svekker kapasiteten på batteriet, skriver forfatterne.

Elbilforeningen var tydelig på at de mente denne studien hadde store mangler.

– Her har forskerne brukt tall som gjør at elbilen fremstår så skitten som mulig og det motsatte for dieselbilen, fastslo Christina Bu i den norske Elbilforeningen.

Andre norske forskere uttalte seg også sterkt kritisk til denne rapporten i april.

– Rapporten er basert på nærmest absurd tendensiøse forutsetninger, memte TØI-forsker Lasse Fridstrøm.