Det er foreløpige tall for bompengeinnkreving som viser at elbilistene sparte om lag 1,2 milliarder kroner, skriver Statens Vegvesen. Det var totalt 66 millioner bompasseringer med såkalte nullutslippskjøretøy, som i praksis betyr elbiler, som slapp å betale seg gjennom bommen i 2018.

I 2019 har imidlertid flere bompengeprosjekter innført betaling for nullutslippskjøretøy.

Til tross for at det ble innført nye rabattordninger og at nullutslippskjøretøy slapp å betale bompenger, økte inntektene jevnt landet over. I 2018 lå inntektene på rundt 11,0 milliarder kroner mot 10,2 milliarder kroner i 2017, skriver Statens Vegvesen.
Inntektsprognosen for 2019 ligger på rundt 13 milliarder kroner.

Nordmenn bli i tillegg stadig flinkere til å bruke bombrikke viser tallene.
– Trenden er positiv. Jo flere som bruker bombrikke, dess flere får rabatt på passeringer. Samtidig viser disse tallene at inntektene økte og bidro til mer penger til bygging av veg og kollektivtilbud, sier Åge Jensen, leder i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.