For helt nye elbil-modeller må produsentene følge de nye europeiske støykravene fra 1. juli 2019. Kravene innebærer at el- og hybridbiler må lage motorlyd fra start til omtrentlig 20 km/t og under rygging.

Lyden skal ligne lyden fra et tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor. Lydsystemet blir kalt for AVAS, og bilprodusenter skal senest 1. juli 2019 installere dette i nye modeller som kommer på markedet av elbiler og hybridbiler.

Senest 1. juli 2021 skal det installeres i alle nye elbiler og hybridbiler, det inkluderer også elbil-modeller som har vært på markedet fra før 1. juni 2019.

Pålegget om å lage lyd har allerede vært kjent en stund. Tidligere har nettstedet Electrive undersøkt nytteverdien av å sette inn lydsystemet. De hevder pålegget om å «broome» er urettferdig, ettersom fossilbiler er nesten likestillegående på veiene.

Utgangspunktet for det nye lydkravet, er at elbiler lager mindre støy enn fossilbiler opp til 20- 30 km/t. Etter dette overdøver hjulstøyen motorlyden.

Professor Ferdinand Dudenhöffer, ved universitetet i Duisburg-Essen, er uenig i at elbiler lager mindre lyd i lav hastighet. Han har gjennomført flere store undersøkelser om temaet, der han har sammenlignet støyen til el- og fossilbiler.

Det gjennomgående funnet er at støyen blir oppfattet som lik av deltakerne i undersøkelsen, utenom i svært høyehastigheter.

– Dataene viser at det ikke gir mening å utstyre elektriske biler med kunstig lyd og å ikke gjør det samme for bensinbiler, oppsummerer Dudenhöffer.