For helt nye elbil-modeller må produsentene følge de nye europeiske støykravene fra 1. juli 2019.
Kravene innebærer at el- og hybridbiler må lage motorlyd fra start til omtrentlig 20 km/t og under rygging.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker


Utgangspunktet for det nye lydkravet, er at elbiler lager mindre støy enn fossilbiler opp til 20- 30 km/t. Etter dette overdøver hjulstøyen motorlyden.

Med de nye støykravene ønsker man derfor å unngå farlige situasjoner for myke trafikanter, nå som det blir flere og flere stillegående elbiler på veiene.

Elbilforeningen mener at obligatorisk varsellyd er feil vei å gå.
– Et overordnet mål må være å redusere helsefarlig trafikkstøy til et minimum. Det paradoksale EU-kravet om varsellyd fra stillegående kjøretøy, som elbiler, gjør at det dessverre blir vanskeligere å nå dette målet, mener Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Haugneland og Elbilforeningen mener at de ulike motorlydene som elbilprodusentene vli lage fører til at lydbildet blir kaotisk. Foreningen har mer tro på at tekniske løsninger må løse utfordringen med stillegående biler.

– EU bør tidsbegrense påbudet om varsellyd og erstatte det med for eksempel førerstøttesystemer som oppdager myke trafikanter når de nærmer seg bilen. Eller rett og slett en automatisk nødbrems som er vanlig på de fleste nye biler i dag, mener nestleder i Norsk elbilforening, sier Petter Haugneland.

Det er er også delte meninger om elbiler faktiske lager mindre støy enn fossilbiler i lave hastigheter.

Professor Ferdinand Dudenhöffer, ved universitetet i Duisburg-Essen, er uenig i at elbiler lager mindre lyd i lav. Han har gjennomført flere store undersøkelser om temaet, der han har sammenlignet støyen til el- og fossilbiler.

Det gjennomgående funnet er at støyen blir oppfattet som lik av deltakerne i undersøkelsen, utenom i svært høye hastigheter.