En landsdekkende studie av norske bileieres holdning til bil- og avgiftspolitikk viser at bompenger, elbilinsentiver og avgifter vekker stor debatt. 

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

På spørsmålet om momsfritak på elbil, oppgir 59,6 prosent at de mener dette er «litt urettferdig» (24,8 prosent) eller «veldig urettferdig» (34,8 prosent). Hele 26,6 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at momsfritaket for elbil bør opphøre umiddelbart, viser undersøkelsen gjennomført av Kantar sammen med bilimportøren Harald A. Møller. 

Har ikke tro på på politikernes mål

Fra 2025 har norske politikere en målsetningen om at det kun skal selges ny biler som er utslippsfrie. Det har ikke bileierne særlig stor tro på.

– Et av hovedfunnene i undersøkelsen handler om hvorvidt bileierne har tro på politikernes 2025-mål. Hele 72,9 prosent svarer «nei» når vi spør om de tror det kommer til å skje. Bare rett over 15 prosent har tro på 2025-målet, sier Anders Hovde, seniorrådgiver i Kantar.

Økt polarisering

Undersøkelsen viser tydelig at svarene fra de som i dag kjører bil med forbrenningsmotor skiller seg fra de som allerede har valgt ladbare biler. Det samme mønsteret viser seg når man bryter svarene ned på hvor sentralt respondentene er bosatt. 

– Undersøkelsen bekrefter noe vi har sett i det offentlige ordskiftet allerede: Bil- og avgiftspolitikken polariseres. Skillelinjene by mot land og behov for forbrenningsmotor versus de som ønsker og kan kjøre elektrisk. Dette er alvorlig, om vi ser det i sammenheng med målet frem mot 2025, sier Hekneby. Det vi bidrar med er en bredde i modellutvalg som vil passe for by og land, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.