Volkswagen AG og batteriprodusenten Northvolt AB har opprettet et fellesforetak med 50/50-fordelt eierskap. Målet er en fabrikk for produksjon av litium-ion batterier, med byggestart i 2020.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Invisterer totalt 900 millioner euro

Partene fullfører med dette avtalen som ble inngått i juni. En del av de 900 millionene euro som Volkswagen investerer i prosjektet, går nå inn i fellesforetaket. En annen del går direkte til Northvolt AB: Volkswagen får 20% av aksjene i det svenske selskapet, og en plass i styret.

– Battericellen er en nøkkelkomponent for e-mobiliteten. Derfor driver Volkswagen og Northvolt fram oppbygging av effektiv battericelleproduksjon i Europa, og styrker dermed våre felles batteriaktiviteter, sier Dr. Stefan Sommer, styremedlem i Volkswagen med ansvar for innkjøp, og også styremedlem i Northvolt.

Enormt behov for batterier

Som en del av sin elektrifiseringsstrategi, vil Volkswagengruppen ha behov for 150 GWh årlig batteriproduksjon fra 2025 bare i Europa. Behovet i Asia vil ligge på tilsvarende nivå.

Volkswagengruppen planlegger å lansere nesten 70 nye elbilmodeller og bygge 22 millioner biler på elektriske plattformer i løpet av neste tiårsperiode. Volkswagen investerer derfor mer enn 30 milliarder euro i elektrifiseringen av sine modeller innen 2023.

Økt e-mobilitet er en viktig brikke på veien mot CO2-nøytralitet for hele Volkswagengruppen, et mål som skal nås innen 2050. Volkswagen forplikter seg dermed fullt og helt til klimamålene i Paris-avtalen.