Volkswagenkonsernet setter nye standarder for utvikling, testing og produksjon av den fremtidsrettede batteriteknologien i Tyskland. Dette kan potensielt gi bedre rekkevidde for elbilene til selskapet.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

1000 nye arbeidsplasser

Bare i Salzgitter skapes det 1000 nye arbeidsplasser innen 2023/2024: 300 i Volkswagens utviklingssenter med pilotlinje, og 700 i fellesforetaket med Northvolt. Mer enn en milliard euro investeres i Volkswagensgruppens battericelleaktiviteter i denne perioden.

Nytt pilotanlegg

23.september 2019 åpnet et pilotanlegg for battericelleproduksjon ved Volkswagengruppens «Center of Excellence» i Salzgitter. Her skal rundt 300 eksperter utvikle, teste og drive frem innovative løsninger for produksjon av litium-ion batteri. Volkswagen investerer mer enn 100 millioner euro bare i første del av oppbyggingen av egen utviklings- og produksjonskompetanse. Denne investering kan potensielt gi bedre rekkevidde på sikt.

Investerer 900 millioner euro

I tillegg kommer investeringer i størrelsesorden rundt 900 millioner euro, som Volkswagen stiller til disposisjon for 50/50-fellesforetaket sammen med Northvolt. Formålet er byggingen av en 16 GWh «Gigafactory» i Salzgitter, som starter i 2020. Produksjonsstart er planlagt til slutten av 2023/begynnelsen av 2024. Dette selvstendige foretaket vil skape 700 arbeidsplasser i sin første fase.

– Samlingen av utvikling, testing og pilotproduksjon av battericeller i Salzgitter er en ny milepæl i den omfattende e-offensiven til Volkswagengruppen, sier Dr. Stefan Sommer, styremedlem med ansvar for anskaffelser i Volkswagengruppen. – Ved å samle battericellekompetansen i dette anlegget, sikrer vi at vi selv driver utviklingen av denne nøkkelkomponenten i elektrifiseringen fremover, utvikler nye standarder, og raskt kan sette dem i serieproduksjon, fortsetter Sommer.

Skal forbedre batteriene

Derfor har Volkswagengruppen også opprettet battericeller som et eget forretningsområde under «Volkswagen Group Components». Målet er å forbedre batteriene for de kommende e-modellene, sammen med underleverandører. Dette dreier seg om mer kapasitet for bedre rekkevidde, reduksjon av sjeldne råvarer og optimering av bærekraftige produksjonsprosesser, og resirkulering av batterisystemer.