Volvo Cars blir den første bilprodusenten som innfører global sporbarhet av kobolt som benyttes i selskapets batterier, ved å bruke blokkjedeteknologi. Teknologien skal blant annet brukes i forbindelse med produksjonen av XC40 Recharge, som ble vist fram i oktober. 

Menneskerettighetsorganisasjon Amnesty har gjennom flere rapporter dokumentert hvordan barnearbeidere i Kongo risikerer livet sitt for hente ut råstoffet kobolt. Rundt 70 prosent av all kobolt i verden kommer fra Kongo. Nå tar Volvo grep for å gjøre batteriene mer etiske.

Full sporbarhet

Volvo Cars har forpliktet seg til å ha full sporbarhet i batterileverandørkjeden, slik at kunder som kjører en elektrifisert Volvo kan være trygg på at råmaterialene til batteriene utvinnes på en ansvarlig måte.  Denne sporbarheten skal Volvo oppnå ved å bruke blokkjedeteknologi. 

Får oversikt over kobolt

En blokkjede er en digital kjede med informasjon som er lenket til hverandre via kryptografi. I leverandørkjeder lager teknologien en oversikt over transaksjoner som ikke kan endres uten at det blir oppdaget. Samtidig håndhever den et felles sett med regler for hva slags informasjon som kan lagres i kjeden. Dette gjør at hver av de individuelle deltakerne i leverandørkjeden kan verifisere og overvåke transaksjonene som gjøres. På den måten får Volvo økt gjennomsiktighet i leverandørkjeden som håndterer råmaterialer til batterier.  

Teknologien som Volvo nå implementerer, vil gi oversikt over hvor kobolten kommer fra, egenskaper som vekt og størrelse, forvaringskjeden, samt informasjon som viser at deltagernes atferd er i tråd med OECDs retningslinjer for leverandørkjeder*. Dette bidrar til å skape tillit mellom deltagerne i leverandørkjeden. 

Samler flere aktører 

Volvo Cars har kommet til enighet med selskapets to batterileverandører, kinesiske CATL og sørkoreanske LG Chem om å implementere full sporbarhet av kobolt. Med seg har de tre aktørene flere ledende bedrifter som er spesialisert på blokkjedeteknologi. Oppstarten på samarbeidet skjer i 2019.

– Vi har alltid engasjert oss for å ha en etisk leverandørkjede for råmaterialene våre. Med blokkjedeteknologi tar vi det neste steget for å sikre gjennomsiktighet i våre leverandørkjeder, samtidig som vi minimerer risiko i tett samarbeid med våre leverandører, sier Martina Buchhauser, innkjøpsansvarlig i Volvo Cars. 

Teknologiselskapene Circulor og Oracle drifter blokkjedeteknologien i hele leverandørkjeden til CATL. De tre bedriftene gjennomførte et vellykket pilotprosjekt der de tok i bruk blokkjedeteknologi tidligere i 2019.

Når det gjelder LG Chem skal Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) sammen med IBM og RCS Global, et selskap spesialisert på ansvarlig utvinning, implementere teknologien i deres leverandørkjede.  

CATL og LG Chem er anerkjente batteriprodusenter og begge har lang erfaring med å levere lithium-ion-batterier til den globale bilindustrien. De to selskapene oppfyller Volvo Cars’ strenge leverandørkrav knyttet til teknologisk lederskap, ansvarlige forsyningskjeder, reduksjon av karbonutslipp og konkurransedyktige kostnadsmodeller.

Satser på elektrifisering 

Avtalene med CATL og LG Chem er en viktig del av Volvo Cars’ elektrifiseringsstrategi og gir selskapet tilgang til batterimoduler til alle fremtidige modeller som skal bygges på den kommende SPA2-plattformen (Scalable Product Architecture 2) og på den eksisterende CMA-plattformen (Compact Modular Architecture). Leverandørene skal også levere batterier til Polestar.

De neste fem årene skal Volvo lansere en ny helelektrisk modell hvert år og i 2025 skal halvparten av det globale nybilsalget komme fra helelektriske biler, mens resten skal være hybridbiler. Recharge blir det overliggende navnet for alle rene elbiler og plug-in hybrider fra Volvo. Volvo XC40 Recharge er den første bilen i Recharge-porteføljen.

Volvo Cars lanserte i oktober en bransjeledende klimaplan der målet er å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent per bil innen 2025. Dette er det første håndfaste grepet Volvo gjør for å nå selskapets ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040.