Snart er én av ti personbiler på norske veier elbiler. Milepælen finner sted rundt neste sving.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

I 2009 kom målet om at 10 prosent av alle bilene i Norge skulle være ladbare innen 2020. Uoppnåelig, mente mange. Men nå er Norge i ferd med å innfri målet, og det utelukkende med elbiler.

 – Vi når 10-prosentsmålet med god margin. I løpet av de neste månedene vil vi passere den magiske grensa – én av ti personbiler på norske veier vil være rene elbiler. Det er fantastisk gøy at vi klarte det, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Inviterer til fest

Bu mener mange har æren for suksessen, og benytter muligheten til å skryte av norske politikere:

 – Skiftende regjeringer har holdt fast ved elbilfordelene og vist verden at elektrifisering av bilparken er mulig. Det er ikke så ofte man når ambisiøse politiske klimamål. Norske politikere har grunn til å feire og derfor kommer vi til å invitere dem til 10-prosent-fest.

 Bu var i 2009 selv med på å fastsette målet, som medlem av Samferdselsdepartementets ressursgruppe. Gruppa utarbeidet en handlingsplan for elektrifisering av veitransporten. Gruppa ble ledet av Steinar Bysveen, som den gang ledet Energibedriftenes landsforening.

Nye mål skal nås

I 2025 er det et nytt mål som skal nås. Et enstemmig Storting har som ambisjon at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler.

 – Nå er det viktig at norske politikere blir inspirert av egen suksess og fortsetter å være modige. Elbilen er i ferd med å bli et reelt valg for veldig mange – da er det viktig å holde hodet kaldt og hjertet grønt. Elbilsatsingen må fortsette. Den viktigste jobben står foran oss, avslutter Christina Bu.

Fakta om elbil

 • Antall elbiler
  • 2010: 3360 – av disse var 1161 Think og 1018 Buddy
  • 2019: 260.000 personbiler + over 7000 varebiler
 • Andel elbiler av nybilslaget
  • 2010: under 1 prosent
  • 2019 per 31.12: 42,4 prosent 
 • Antall medlemmer Norsk elbilforening
  • 2010: 1146
  • 2019: over 75.000

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken og Norsk elbilforening

Foto: Tesla