Konsulentselskapet Norconsult har regnet på hvor mye bompengene må svi sånn at alle skifter over til elbil innen 2030.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Det blir dyrt i bommen hvis alle skal over til elbiler innen 2030. Prisene må gradvis økes for bensin- og dieselbiler, helt til forskjellene mellom disse og elbiler er på 100 kroner, mener konsulentselskapet.

Det betyr i praksis 115/110 kroner fra Viken og inn til Oslo for alle som ikke kjører elbiler, hvis differansen på 100 kroner skulle trådt i kraft i år.

– Det er ikke sikkert at det blir særlig mange som skal betale 110 kroner i 2030 med en gradvis økning av prisforskjellene, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten.

Hvis du skulle kjørt gjennom enda en bomring for å komme inn til indre by, så må du doble bompengene til 230/220 kroner, skriver Aftenposten.

For elbiler koster det fra 1. mars 10 eller 15 kroner i bomringen, avhengig av om du kjører i rushtiden eller ikke.

Oppdraget til Norconsult, som de fikk fra Klimaetaten i Oslo, var å se på hvordan kommunen kan kutte klimagassene fra veitrafikken mest mulig kun ved bruk av bompenger.

Hittil er rapporten fra Norconsult kun et kunnskapsgrunnlag som politikerne og etaten kan bruke i det videre arbeidet.

Slik vil elbilandelen bli hvis du øker prisene i bomringen:

  • Uten endringer vil elbilandelen være på 63 prosent i 2030.
  • Øker kommunen med 20 kroner per passering for fossilt drivstoff, blir elbilandelen 75 prosent i 2030.
  • Med 100 kroner i økning per passering for fossilt drivstoff, vil 85 prosent av bilene være elbiler, men de vil stå for 94 prosent av trafikken.

Hele rapporten.

Foto: