Som en del av et forskningsprosjekt har Nissan nylig gjennomført den lengste og mest avanserte autonome kjøreturen for en selvkjørende bil i Storbritannia noensinne.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Utvikler kjøreteknologi

HumanDrive er navnet på forskningsprosjektet som har pågått siden juli 2017. Formålet har vært å utvikle autonom kjøreteknologi som skal simulere kjørestilen til et ekte menneske, slik at kjøreturen oppleves så komfortabel, effektiv og trygg som overhodet mulig. 135 personer har vært involvert i prosjektet bestående av ansatte fra Nissan samt fra ni andre samarbeidspartnere. Det har vært ledet av ingeniører fra Nissans forskning- og utviklingsavdeling i Cranfield, England.

368 kilometer

Rekorden består i en 368 kilometer lang kjøretur fra Cranfield til Sunderland, hvor Nissan har sin bilproduksjon i England. Bilen, en spesialbygget Nissan LEAF, har gjennomført kjøreturen uten at noen menneskehender har måttet bryte inn, til tross for til dels krevende forhold underveis. Vekslende veikvalitet langs både motorvei og småveier, komplekse rundkjøringer, veier uten stiplelinjer, veimerking eller midtskille-linjer har ikke vært noen hindring for den svært avanserte bilen.

Laserskannere og kameraer

Takket være 8 laserskannere, 7 kameraer, 1 radar, 6 autonom kjøre-hjerner og 2 bil-hjerner og GPS klarer den elektriske bilen å gjennomføre kjøreturer som om den skulle vært styrt av en levende person. Systemene setter opp en persepsjon av omgivelsene og på bakgrunn av dette, kan systemene avgjøre hvor det skal manøvrere bilen. Det bidrar også med verdifull data til kunstig intelligens som kontinuerlig lærer hvordan bilen skal kjøre.

147 millioner i støtte

Prosjektet har mottatt støtte fra britiske myndigheter gjennom senteret for tilkoblete og autonome kjøretøyer (CCAV) og Innovasjon UK i tillegg til de andre samearbeidspartnerne. Totale forskningsmidler beløper seg til nærmere 147 millioner kroner (13,5 millioner pund). Et av hovedmålene har vært å utvikle et avansert autonomt kjøretøy-system, som sikrer at fremtidige autonome systemer kan skape en komfortabel og gjenkjennelig kjøreopplevelse på veien mot en mer tilkoblet og autonomy framtid.

Har lært mye

Gjennom testperioden har forskningsteamet tatt med seg meget viktige praktiske erfaringer fra ulike scenarioer en kan oppleve på veien med andre biler. Det innebærer blant annet unnamanøver, filskifte og stopp og igangsetting der det er behov for det. Totalt er det gjennomført 20 000 km autonom-testkjøring gjennom 30 måneder med forskning. Det har generert 37 000 linjer med koder og 4 millioner gigabyte med data som er samlet inn. 360 deltagere har bidratt til å lære menneskelig kjøreoppførsel. Dette har avstedkommet seks patentsøknader.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Den andre delen av HumanDrive-prosjektet vurderte hvordan maskinlæring av kunstig intelligens-teknologier kan forbedre brukeropplevelsen og passasjerkomforten til tilkoblede og autonome kjøretøyer. Pilotkjøretøy testet på lukkete områder utstyrt med kunstig intelligenssystemer utviklet av Hitachi Europe Ltd, muliggjør maskinlæring i sanntid. Ved å samle data fra tidligere oppståtte trafikkscenarier og løsninger på disse, kan den bruke den tillærte erfaringen til å håndtere lignende scenarier i fremtiden best mulig. Det kan for eksempel være løsning for hvordan kjøre forbi en stillestående hindring i veien på en mest hensiktsmessig måte. Denne teknologien er grundig testet ut i prosjektet.

HumanDrive har også bidratt med forskning på avansert cyber-sikkerhet i autonome biler. Det ble testet ut metoder for å ivareta sikkerheten til autonome biler og undersøkt hvilken innvirkning slike kjøretøy har på transportsystemet.

Nissan tar med seg erfaringene fra dette forskningsprosjektet i utformingen av sine kommende autonome kjøreløsninger. I dag er førerassistansesystemet ProPILOT tilgjengelig i modeller som LEAF, Qashqai og X-Trail. Det kan assistere med både styring, akselerasjon og bremsing av bilen under gitte forhold. Det bidrar blant annet til å optimalisere utslipp ved køkjøring. Videre er det med på å redusere stressnivå og utmattelse for fører samtidig som sikkerheten økes.