Det kom fram i en ny rapport som ser på hvordan Norge kan kutte utslipp.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

– Elbiler har et enormt potensial, utslippskuttene kommer raskt, og er rimelige sammenlignet med mange andre tiltak. Men dette skjer ikke av seg selv. Nå må regjeringen være tydelige på hvordan vi skal nå 2025-målet om 100 prosent elbilsalg, istedenfor å trappe ned elbilpolitikken, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– De siste årene har regjeringen svekket elbilsatsingen, samtidig som de har somlet med å få på plass ny lovet elbilpolitikk. Det statens egne eksperter nå har lagt fram viser at virkemidlene må styrkes, understreker Bu.

Klimakur 2030, som klima-rapporten fra Miljødirektoratet heter, har utredet hva som skal til for å redusere de norske ikke-kvotepliktige utslippene og arbeidet er ledet av Miljødirektoratet. Elektrifisering av de veitrafikken er av de klart største tiltakene for å kutte utslippene.

– At det haster å få på plass nok ladeinfrastuktur i hele landet, for at overgangen til elbiler skal skje så raskt nok, slås også tydelig fast i rapporten, sier Christina Bu. Regjeringen har fortsatt ikke levert den lovede nasjonale støtteordningen for lading i borettslag- og sameier og hurtigladeutbyggingen, spesielt i distriktene går altfor sakte.

Rapporten har utredet hva som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.