Men elbilistene kan smile fremdeles, så lenge det varer.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Myndighetene vil øke bompengeinntektene med ca 2 milliarder kroner i 2020, en oppgang på 16 prosent fra forrige år. I 2019 var inntektene på omtrent 12,2 milliarder kroner. 

1000 krone mer i snitt

Økningen av bompengeinntektene fra 2018 til 2019 var bare fire prosent, det samme var tilfelle i perioden 2016-2018. Men hva vil denne siste økningen på 16 prosent i 2020 bety for lommeboka til en vanlig billist? Motor.no har regnet litt på dette, og kommet fram til at en gjennomsnittsbilist må ut med ca. 1000 kroner mer i bompenger i 2020 enn i fjor. Men dette vil så klart variere mye for den enkelte.

Hva med elbileierne? Tidligere var det gratis i bomringen, men nå har tidene forandret seg. Det er de lokale myndighetene som bestemmer hvor mye bompenger  elbileierne nå må betale, men maksgrensen er 50 prosent av taksten for fossildrevne biler. Så prisene kan variere. I tillegg må man også betale for parkering og på fergene, men 50 prosent regelen gjelder også her, sier Jonassen i Samferdselsdepartementet.

Regelen må bestå

Christina Bu, generalsekretær  i Elbilforeningen, er tydelig på at 50-prosentregelen må bestå, for mange kjøper elbil på grunn av lavere takster ved bompasseringer, parkering og på ferger. Forutsigbarhet i privatøkonomien er viktig. Videre mener Bu at hvis det er 10 prosent av elbiler som passerer i bomringen, så skal en elbilist betale bare 10 prosent av full takst, prisene skal avspeile den andelen elbiler som faktisk passerer i bomringen.

Dobling av prisene i Oslo

NRK skriver at det kan gå mot en dobling av bomprisene i Oslo, ifølge helt nye priseksempler fra Oslopakke 3. Prisene vil  gradvis bli økt mot 2024, slik at de blir dobbelt så høye som i år. Allerede fra januar 2021 kan prisene på fossilbiler øke med 57 prosent, men dette er det dyreste eksempelet. I regnestykket til NRK er det imidlertid lagt inn flere forutsetninger, blant annet at elbilistene skjermes.

Mye tyder altså på at elbilistene i framtiden må ta en større del av bompengeavgifene.

Foto: NAF