Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den prosentvise veksten i elbilandelen blant nye personbiler er størst blant de som har lav eller middels inntekt.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

 – Elbilpolitikken virker. Ser vi på de med lavere inntekt, øker elbilandelen fra 2018 til 2019 mer enn det gjør for de med høyere inntekt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

Statistisk sentralbyrå har publisert tall for nyregistrerte personbiler og inntektsnivå blant nybilkjøperne. Utregninger Norsk elbilforening har gjort, viser at elbilandelen har økt med 32 prosent fra 2018 til 2019 for de med lavest inntekt. Blant de med middels inntekt økte den med 38 prosent, og blant de med høyest inntekt har andelen økt med 28 prosent i samme periode.

Selv fokuserer SSB på antall elbiler – at de 10 prosent med best råd kjøper 4 av 10 av nye elbiler.

 – Du trenger ikke å være forsker for å forstå at folk med vanlig inntekt oftere velger bruktbil. Men når stadig flere elbiler selges i nybilmarkedet, blir det etter hvert flere elbiler tilgjengelig i bruktbilmarkedet slik at alle kan velge elbil, sier Bu.

Bu mener at undersøkelsen SSB har gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, viser at elbil fremdeles er et for kostbart valg for mange. Da blir det feil å legge avgifter på dem, slik enkelte politikere nå foreslår.

 – Det er avgjørende at elbilpolitikken må få virke lenger slik at folk over hele landet og folk med vanlig inntekt får nyte godt av den. Fritak fra kjøpsavgifter gjør at stadig flere kan velge elbil. Avgiftsfritakene er viktige å beholde fordi elbilene allerede er for dyre for mange, sier Christina Bu.

Foto: Elbilforeningen.