29 prosent oppgir at de ikke skal ha elbil. Det er omtrent som i fjor, men bak disse tallene viser det seg at den andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil har økt fra 12 prosent i 2019 til 22 prosent i 2020.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Hver tredje vil ha elbil neste gang de skal kjøpe bil. Kvinner er mer positive til elbil enn menn.

– Andelen som skal ha elbil som sin neste bil holder seg på 35 prosent. Det er overraskende at ikke flere svarer bekreftende i år, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

29 prosent skal ikke ha elbil

Elbilsalget øker og hittil i år utgjør elbiler halvparten av nye biler som kjøpes. Likevel viser en ny, landsrepresentativ undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, at det ikke er flere som oppgir at de vil velge elbil neste gang de kjøper bil, enn det var på samme tid i fjor. Snarere tvert imot.

29 prosent oppgir at de ikke skal ha elbil. Det er omtrent som i fjor, men bak disse tallene viser det seg at den andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil har økt fra 12 prosent i 2019 til 22 prosent i 2020.

Utfordring for myndighetene

– Dette kan bli en utfordring for myndighetene, som har vedtatt et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025, sier Sødal. – De siste bilkjøperne kan bli vanskelige å nå, spår Sødal.

Undersøkelsen viser at rundt en tredel er likegyldige eller i tvil om elbil. Sødal tror at myndighetene nå må gjøre to ting om de ønsker å få flere til å velge elektrisk:

– Det ene er å ikke kutte i avgiftsfordelene for elbiler for tidlig. Elbiler har verken moms eller engangsavgift, forklarer Sødal. – Mange av de som skaffet seg elbil først er de med god råd. Å innføre 25 prosent moms på elbil vil gjøre at de som vurderer elbil nå vil få en ekstraregning som andre ikke har fått, sier han.

Ladeinfrastruktur

– Det andre er å få opp en ladeinfrastruktur som står i sammenheng med bilparken. Vi har sett at elbilparken vokser raskere enn det ladeinfrastrukturen gjør, både i antall ladere og i hvor sterke de er. Mange av de nye bilene kan lade på høy effekt. Mange opplever ladekø og ladere som ikke virker. Derfor trenger vi både flere og sterkere hurtigladere, sier Sødal.

En snarvei til effektiv lading kan være at Norge får flere destinasjonsladere. Dette er ladere som står klar når du kommer til en butikk, gatekjøkken, hotell eller campingplass.

– Filosofien er at du lader når du stopper, framfor å stoppe for å lade, sier Nils Sødal.

NAF har derfor bedt myndighetene om å utvide den lovede støtteordning for ladere i borettslag og parkeringsanlegg til å også inkludere destinasjonsladere.