Allerede har norske elbiler tømt lagrene for EL-, EK og EV-skilter. Nå brukes EB, men hva kommer etterpå?

EL betyr elektrisk, EK-elektrisk kjøretøy, EV-electric vehicle og EB kan kanskje tolkes som elektrisk bil, har Vegdirektorat svart tildigere.

Når EB 99999 er registrert, har Vegdirektoratet bestemt seg for EC. Hva C-en står for, vil ikke Jon Terje Presthus i Vegdirektoratet si så mye om, men det antydes at man  kanskje vil følge alfabetet, at ED følger EC, men dette vil ikke Presthus bekrefte.

Direktoratet har ennå ikke bestemt hva som kommer etter EC.

Elbilforeningens forslag

Elbilforeningen har tidligere kommet med flere forslag til bokstaver på bilskiltene til elbiler. Da EV ble valg, fikk Elbilforeningen gjennomslag for dette forslaget. I tillegg har Elbilforeningen kommet med følgende forslag: ES-elektrisk suksess, ED-electric drive, EX-exclusive og EQ, men Q kan ikke brukes på bilskilt.

Når ED kommer i bruk, er usikkert, det er ennå 60-70000 ledige EB skilt og pandemien herjer i bilbransjen også. Men 17 år tar det ikke, EL varte fra 1999-2016 før EV ble registrert.