Ferske tall fra Elbilbarometeret 2020 viser at 59 prosent av beboere i borettslag og sameier mangler ladepunkt til elbil.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

I revidert nasjonalbudsjett som kom i dag, glimret den nasjonale støtteordningen, med sitt fravær. Norsk elbilforening mener regjeringen snarest burde iverksatt sitt eget forslag.

– En støtteordning for lading ville bidratt til grønn omstilling og vekst i næringslivet som regjeringen selv sier er så viktig i denne krevende tiden. Fravær av ladeinfrastruktur tar bort folks mulighet til å velge grønt ved å kjøre elbil, sier Christna Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Bu oppfordrer regjering og Storting til en ladesatsing i tiden som kommer. 

– Nå er det viktig å bidra til fart i norsk økonomi ved å legge til rette for at flest mulig kan få lade hjemme, sier Christina Bu.

Bu oppfordrer Stortinget til å iverksette støtteordningen i behandlingen av revidert budsjett. Av beboere i borettslag og sameier er det kun 19 prosent som oppgir til Elbilbarometeret 2020 at det planlegges installering fremover.

 – Den gode planen regjeringen la til rette for i regjeringserklæringen må nå på plass for å bidra til økt aktivitet i elektrobransjen og stimulere til at flere velger elbil.

Det begynner å haste skal vi nå målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie, og praksis elbiler i 2025.

 – Vi har ingen tid å miste. For at folk skal kunne bytte til elbil, må de kunne lade hjemme. I blokkbebyggelse skaper dette utfordringer og kan være dyrt, men erfaring fra Oslo viser at med en støtteordning løser mye seg.

Hvordan kan støtteordningen gjennomføres?

Regjeringen kan raskt gi Enova oppdraget med å forvalte ordningen etter modellen som allerede brukes med stor suksess i Oslo kommune. En støtteordning til infrastruktur, som gjør parkeringsplassen klar til lading, bør ha en ramme på minst 250 millioner årlig.

 – Selve ladeboksen må beboeren kjøpe og installere selv, understreker Christina Bu.

Om Nordisk elbilbarometer 2020

Nordisk elbilbarometer er en årlig befolkningsundersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Norsk elbilforening og Nordisk energiforskning. Et representativt utvalg på 1000 personer over 18 år i hvert av de nordiske landene blir spurt om planer for bilkjøp og hindringer for valg av elbil. I Norge hvor elbilmarkedet har kommet lengst, er undersøkelsen utvidet med flere spørsmål knyttet til blant annet lading.

Foto: Elbilforeningen