I mai var markedsandelen for elbiler på 43 prosent. Dette er andre måned på rad med nedgang.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

 – Effekten av Korona ser ut til å slå ut for fullt i mai og bremser den gode utviklingen vi hadde for salg av elbiler i første kvartal, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Koronakrisen rammer bilsalget hardt, men elbiler er hardest rammet. Siden mars har markedsandelen for elbiler gått ned fra 56 til 43 prosent, mens alle andre drivstoff har økt sine markedsandeler.

 – 2020 lå an til å bli det store gjennombruddet for elbil i Norge med over 50 prosent markedsandel første kvartal. Økt utvalg av elbiler og skjerpede miljøkrav fra EU til bilindustrien virket positivt sammen med norsk elbilpolitikk. Men nå trengs det nye grep for å sikre økt salgstrend for elbiler, mener Unni Berge.

Høyt salg av ladbare hybridbiler

Til tross for en nedgang i totalsalget på 39 prosent, ble det solgt flere ladbare hybridbiler i mai 2020 enn i mai 2019. Markedsandelen for ladbar hybridbil har økt til over det dobbelte, fra 11 prosent i mai 2019 til 23 prosent i mai 2020.

 – Midt i krisen går ladbar hybridbiler mot strømmen, og opplever økt salg. Det er liten grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen til fordel for ladbare hybrider, så her bør miljøkravene skjerpes slik at elbiler kan fortsette veksten, sier Berge.

Mange ladbare hybridbiler betaler ikke engangsavgift. Norsk elbilforening mener det er viktig at avgiftspolitikken innrettes slik at elbil fortsetter å øke markedsandeler.

Nøkkeltall:

  • Markedsandelen for elbiler har gått ned fra 56 prosent i mars til 43 prosent i mai 2020

  • I mai ble det solgt 3444 elbiler, 1200 færre enn i mai 2019

  • Det ble kjøpt 39 prosent færre biler totalt i mai 2020 enn samme måned i fjor

  • Salget av ladbare hybridbiler har doblet markedsandelen på ett år, fra 11 prosent i mai 2019 til 23 prosent i mai 2020.

Kilde: Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).