– Høyre risikerer å ødelegge 2025-målet om de fjerner momsfritaket for elbiler allerede fra 2022, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Høyres programkomité jobber med et forslag om å fase ut elbilfordelene fra 2022. Målet til Stortinget og Regjeringen er at alle nye biler som selges skal være nullutslipp innen 2025.

– Nylig ble det kjent at utslippstallene i Norge synker og drivstoffsalget går ned. Elbiler har mye av æren for dette, så Høyre velger et underlig tidspunkt for å skrote sin egen suksess. En for tidlig innføring av moms vil føre til at salget kommer til å stupe, sier Petter Haugneland.

– For å kompensere for tapte avgiftsinntekter bør Regjeringen heller starte med å reversere de store avgiftslettelsene som er gitt til bensin- og dieselbiler det siste tiåret, sier Haugneland.

Fremdeles velger halvparten bensin- eller diesel

Elbiler blir billigere å produsere etter hvert som batteriteknologien utvikles, men foreløpig fører høye produksjonskostnader til at elbiler er langt dyrere enn bensin- og dieselbiler. Derfor er det altfor tidlig å fase ut elbilfordelene, ifølge Elbilforeningen.

– Fremdeles velger mer enn halvparten av de som kjøper ny bil bensin eller diesel. Det betyr at elbilene fremdeles trenger avgiftsfritaket for å være konkurransedyktige. Forbrukere er smarte og velger det som lønner seg. Fases elbilfordelene ut for tidlig, blir de for dyre for folk flest, mener Haugneland.

Moms kan vurderes når nybilsalget når 80 prosent elbiler

Norsk elbilforening mener at en lav moms-sats tidligst kan vurderes innført når elbilens andel av nybilsalget når 80 prosent på helårsbasis. Full moms kan ikke innføres før nybilsalget når 100 prosent.

– Skal vi nå 2025-målet om kun salg av elbiler, må de sterkeste virkemidlene få virke lengst mulig. Vi er fortsatt inne i en introduksjonsfase, særlig i distriktene, sier Haugneland.

– 10 prosent av den totale bilparken er elbiler. Skifte fra fossil til elektrisk tar tid, understreker Petter Haugneland.

Foto: Elbilforeningen