En fersk undersøkelse fra NAF viser at 12 prosent av de som brukte bilen på norgesferien i sommer, kjørte elbil. – Dette stemmer overens med andelen elbiler. Så elbil har definitivt blitt en feriebil også, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Bedre rekkevidde og større elbiler gjør at flere tar langturen med elbil. Men helt problemfritt er det dog ikke. Lading er en utfordring. Både antall ladepunkter og defekte ladere har ført til utfordringer i sommer.

Nær fire av ti opplevde ladekøer på hurtigladerne i sommer. I tillegg opplevde en av ti Tesla-eiere kø på Teslas superchargere.

– Når så mange opplever ladekø på turen, bekrefter sommerens stresstest av ladenettverket behovet for flere og raskere ladere langs norske veier, mener Sødal.

For mange defekte ladere

Undersøkelsen som Norstat har utført for NAF, viser at mange hurtigladere er ute av drift. 36 prosent av de spurte svarer at de opplevde dette.

– Dette er en utfordring for elbilistene. Noe av tryggheten forsvinner når man kommer frem til der man skal fylle batteriene og så er laderen defekt, sier Nils Sødal. – Det er litt krise om man ikke har strøm nok til å komme seg til neste lader, fortsetter han.

De ferierende elbilistene er klare på tiltak

Mer lading og lengre rekkevidde er det som må til ifølge de som har vært på ferie med elbil. 7 av 10 svarer at det må komme flere huritgladere, og 4 av 10 svarer at laderne må lade raskere. Halvparten mener at det må komme flere såkalte destinasjonsladere ved hoteller, severdigheter, turparkeringer og lignende.

– Lading er avgjørende for at alle kan gå over til elbil. Behovene som avdekkes er i tråd med det vi mener, nemlig en helt annen utbyggingstakt av hurtigladere samtidig som man øker effekten på laderne, sier Nils Sødal. – I tillegg er destinasjonslading viktig. Er du trygg på at du får ladet der du overnatter eller skal gå en fjelltur, kan du droppe en hurtiglading på turen, fortsetter han.

Over halvparten svarer også at de ønsker seg lengre rekkevidde for å få en bedre langtur.

– De som kjører litt eldre elbiler merker nok at behovet for lengre rekkevidde er viktig, sier Sødal.

Tabeller

Hva slags bil er det du har brukt mest i sommer?
Diesel 42 %
Bensin27 %
Ladbar hybrid6 %
Elbil12 %
Hybrid, ikke ladbar 6 %
MC, bobil eller annet 1 %
Ikke relevant 6 %
Total100 %
Har du opplevd ladekø i sommer?
Ja, Teslas ladestasjoner10 %
Ja, på ordinære ladestasjoner37 %
Nei49 %
Vet ikke5 %
Total100 %
Har du opplevd noe av følgende på ladestasjoner i sommer?(Flere svar mulig)
Ladere ute av drift36 %
Problemer med app, ladebrikke, SMS-betaling som gjør at du ikke får ladet20 %
Sniking i køen9 %
Biler som blir stående for lenge på laderen25 %
Mangelfull informasjon om ladere tilgjengelig16 %
Annet, noter:2 %
Ingen av disse48 %
Total 154 %
Hvilke tiltak vil i størst grad forbedre din opplevelse av å kjøre på langtur med elbil?(Flere svar mulig)
Flere hurtigladere langs veiene72 %
Flere destinasjonsladere ved hoteller, severdigheter og andre steder man stopper lenge50 %
Økt effekt på laderne som er tilgjengelig43 %
Bedre skilting til ladestasjonene32 %
Lavere ladepriser34 %
Kortere ladetid på egen elbil (at den kan ta imot strøm raskere)38 %
Lengre rekkevidde på min egen elbil56 %
Ingen av disse/vet ikke6 %
Total331 %