Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det er 3000 hurtigladere i Norge. Det er en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

– Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år, og jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå, sammenlignet med januar i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Likevel er Bu bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

Vil redusere ladekøen

– Vi trenger over 1000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, heller enn å øke de, understreker Bu.

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at 1 av 3 elbilister hadde opplevd kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, virker, sier Bu.

Hurtigladere i distriktene

Skal alle ha en reell mulighet til å velge elbil, er det nødvendig at det er nok hurtigladere i Distrikts-Norge. Bu venter at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), tidligere i høst. Dette vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsomt å sette opp hurtigladere i hele landet.

 – Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen, mener Bu.

Nå ruller det i overkant av 320 000 elbiler på norske veier, men i 2025 vil tallet øke til over en million.

Foto: Norsk Elbilforening