Selv om elbilsalget så langt i år er opp over 10 prosent fra samme periode i fjor ligger regjeringen etter skjema. Det mangler fortsatt 6000 nye elbiler for å holde takten fram mot 2025, hvor alle nye biler skal være nullutslippsbiler. – Det selges for få elbiler sammenliknet med regjeringens mål. Dette er helt feil tidspunkt å snakke om å innføre moms på elbiler, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Salget må ligge høyere

NAF har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å beregne det årlige salget av elbiler som må til for å holde en jevn opptrapping mot målet om kun nullutslippsbiler i 2025.

– Tallene viser at det kan være mulig å nå over nitti prosent elbiler av nybilsalget i 2025, om momsfritaket beholdes, rekkevidden øker og batteriprisen synker. Selv for dette målet går salget i 2020 for sakte. Salget burde ligge på 57 prosent av nybilsalget. Fasiten så langt i år er 52 prosent, sier Sødal.

Burde vente til 2024 med innfasing av moms

Flere partier diskuterer nå om og hvordan de kan starte innfasingen av moms på elbiler fra 2022.

– Salgstallene så langt i år viser at 2022 vil være for tidlig. NAFs vurdering er at man minst burde vente til 2024, og da starte med moms på de dyreste elbilene først, sier Sødal.

Nye salgstall fra OFV viser at det ble solgt 7883 elbiler i oktober. Det er mer enn dobbelt så mange elbiler som samme måned i fjor. Seks av ti av alle nye biler var helt elektriske i oktober i år. Fire av fem nye biler i oktober hadde stikkontakt, altså at de var enten elektriske eller ladbare hybrider.

I oktober ble det solgt 12 498 nye biler, som er den nest beste måneden så langt i 2020, bare slått av september med 15 552 nye biler. I september ble det til sammenlikning solgt 9 560 elbiler, tilsvarende en elbilandel på 61,5 prosent av nybilsalget.

Tallene bak:

  • Hittil i år ligger elbilandelen av nybilsalget på 52 prosent. Det er solgt 56 000 nye elbiler, av totalt 108 000 nye biler så langt i år (januar-oktober).
  • For å holde tempoet i opptrappingen fram mot 2025-målet (et politisk mål om at innen 2025 skal alle nye biler være nullutslipp, i praksis elbiler) burde andelen vært på 57 prosent i 2020. Det tilsvarer om lag 62 000 elbiler (januar-oktober).
  • Nybilsalget i 2020 kommer til å lande på rundt 130 000 biler, ned drøyt 10 000 biler fra 2019. Av disse burde 75 000 være nullutslippsbiler. NAF estimerer at det blir solgt rundt 69 000 elbiler i 2020.