Bompengerabatten er en sentral drivkraft for overgangen til elbiler i Norge, viser fersk rapport fra Norsk elbilforening.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Rapporten fra Norsk elbilforening viser at elbilandelen i nybilsalget i typiske bomkommuner er betydelig høyere enn i landet for øvrig. Dette er kommuner som Oslo, Bergen, Asker, Bærum, Askøy med flere. Ebilandelen i bomkommunene har stort sett ligget mellom 10 og 15 prosentpoeng over landet for øvrig, fra 2018 til tredje kvartal 2020.

 - Poenget med bompengerabatten er å motivere forbrukere til å velge nullutslipp.Tallene viser at det virker. Bompengerabatten er en viktig grunn til at forbrukerne velger elbil, sier Bu.

Elbilandel i kommuner med bompengerabatt

Elbilandelen i nybilsalget er betydelig høyere i kommuner der folk passerer bomstasjoner enn i øvrige deler av landet (kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken).

Topp 10 kommuner med høyest elbilandel

At bompengerabatten for elbil virker, bekreftes ytterligere av å se på hvilke kommuner i Norge som har høyest elbilandel av den totale bilparken. De ti kommunene i Norge med høyest elektrisk andel av personbilbestanden er alle kommuner med – eller rett utenfor – bomstasjoner.

De ti norske kommunene med høyest elektrisk andel av personbilbestanden sammenlignet med elektrisk andel i Norge som helhet, per 31. des 2019 (kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken).

  - For fjerde år på rad faller klimagassutslippene i Norge. Gratis passering og bomrabatten har vært ett viktig virkemiddel for å bidra til dette, understreker Christina Bu.

Bom fra bompengeutvalget

18. desember er høringsfrist på rapporten til regjeringens bompengeutvalg. Tidligere i høst tok utvalget til orde for å avvikle elbilrabatten for å øke inntektene til staten. Norsk elbilforening mener utvalget bommer kraftig.

 – Bompengeutvalget tok utgangspunkt i at endringer i bomsatsene for elbil ikke påvirker elbilandelen i bilparken. Vår rapport viser det er feil. Gratis eller rabattert bompengepassering for elbil kutter effektivt klimagassutslipp, sier Bu.

Skal maksimalt betale 50 prosent i bomringen

Stortinget har vedtatt en varig regel om at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det forurensende biler betaler i bomringen. Elbilforeningen mener for tidlig og for rask opptrapping til 50 prosent elbilbetaling i kommuner som har lav elbilandel, vil gjøre det vanskeligere å nå målet om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget innen 2025.

 -  Det er viktig med fullt fritak for bompenger når elbilandelen lokalt er lav. Når elbiler har minst 25 prosent av bompengepasseringene lokalt, kan 25 prosent betaling for elbiler innføres. Når andelen passerer 50 prosent, kan elbilister betale 50 prosent av vanlig takst, sier Bu.

Regjeringen skal nå arbeide med Nasjonal transportplan for 2022-2033.

– Et råd til regjeringen i Nasjonal Transportplan er å innføre et nasjonalt fritak for elvarebiler fram til de utgjør 25 prosent av passeringene. Dette må til for å få opp det alt for beskjedne salget av elvarebiler, sier Christina Bu.

Foto: Tesla