– Vi er skuffet og overrasket over regjeringens legger fram en klimamelding uten en strategi for hurtigladere til elbiler. Veksten i antall elbiler er større enn veksten i antall hurtigladere. Uten grep blir det mer kø, mer venting og mer frustrasjon på ladeplasser, slik vi så i store deler av jule- og nyttårshelgen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

– Regjeringens ladepolitikk framstår ukoordinert og bakpå. Infrastrukturen har hittil vært opp til de private utbyggerne, og det går beviselig for langsomt. Utbyggingen holder ikke tritt med utviklingen i elbilparken, sier hun.

2020 var nok et rekordår for elbilsalget, men ladeutbyggingen henger etter.

– Om fire år kan det være én million elbiler på norske veier. Klimaplanen burde vært en strategi for et ladenettverk som er tilpasset mengden elbiler på norske veier, nå og framover. Det er vanskelig å bygge ut for null kø i utfartshelgene, men det kaoset som har vært i romjulshelgene kan vi ikke ha i framtiden. I tillegg må strategien sørge for at også distriktene får et godt nok ladenettverk, sier hun.

Konkret etterlyser NAF at staten koordinerer de som bygger vei og de som støtter bygging av ladere.

– Fagmiljøene, som Statens Vegvesen, Nye veier og Enova, må jobbe sammen om en ny nasjonal ladestrategi som blant annet inkluderer utpeking av viktige områder for store ladehubber, sier hun.

– Alle partiene er enige om at elbilen etter hvert skal overta hele nybilsalget er den nye bilen. Da kan ikke politikerne late som om ladekøer og venting ikke er viktig, sier hun. Hun mener Stortinget nå må ta det grepet som regjeringen ikke tar.

– I tillegg burde regjeringen brukt anledning til å få på plass den lovede støtteordningen for ladere i borettslag og garasjeanlegg, sier hun.

2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Desember stod for tidenes elbilmåned i Norge. Da var to av tre nye biler – 67 prosent – helt elektriske.

Undersøkelser NAF har utført viser at nesten halvparten av de som ikke vil ha elbil oppgir manglende hurtiglademuligheter som et hinder for å skaffe seg elbil. Det betyr at for få og for svake ladere kan bli et viktig hinder for regjeringens eget mål om at i 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler.

– Vi trenger regi og vi trenger et samlet, overordnet blikk på hurtiglading fram mot 2025 som ikke finnes i dag, sier Ryste.

Foto: Ionity