I 2020 ble det bygget 922 hurtigladere i Norge, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med året før. Likevel er vi et godt stykke bak behovet, mener Norsk elbilforening.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

– Tommel opp til ladebransjen som virkelig har gjort en god jobb for å øke utbyggingstakten, slik at det blir færre biler per hurtiglader for hvert år som går, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova, og viser at det ved årsskiftet var totalt 3270 hurtigladere i Norge.

Dette er ladere som leverer 50 kW eller mer, og inkluderer Teslas eget ladenettverk.

Av de 922 hurtigladerne som kom i 2020, defineres hele 574 som lynladere. De leverer fra 150 kW og oppover, til glede for flere og flere eiere av elbiler som kan dra nytte av ekstra rask lading.

Likevel er det en solid jobb som må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

– Vi trenger 1250 nye hurtigladere i året om vi skal holde tritt med elbilsalget fram mot 2025, for da vil det rulle over 1 million elbiler på norske veier, understreker Bu.

Ved utgangen av 2020 var det rundt 347.000 elektriske person- og varebiler registrert i Norge, noe som betyr rundt 106 elbiler pr hurtiglader. Dette er en fremgang fra 2019. Da var det 270.000 registrerte elbiler og 114 elbiler per hurtiglader.

Mye må fortsatt gjøres for å unngå ladekø

– Ladekøene er for mange og flere deler av landet mangler hurtigladere. Selv om antallet elbiler per lader faller har vi en lang vei å gå for å hindre stadig økende køer, sier Bu.

I Elbilisten 2020, svarte kun 16 prosent av norske elbilister at de aldri opplever kø når de lader. Sommeren 2020 opplevde 1 av 3 elbilister kø ofte eller alltid i løpet av ferien. 

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging. Stortinget bør bestille en nasjonal ladestrategi av regjeringen når de nå skal behandle klimameldingen, sier Bu.

Bu venter på at statsråd Tina Bru raskt iverksetter de nye reglene for nettleie som kom fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), høsten 2020. Det vil være et viktig skritt på veien mot å gjøre det kommersielt lønnsom å sette opp hurtigladere i hele landet.

– Her er det ingen grunn til somling. Forslaget fra NVE er godt, så nå må regjeringen gjennomføre slik at det blir like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen.

Troms og Finnmark på bunn i antall – men topper på prosentvis vekst fra 2019

Fordelt på fylke er det Viken som ligger i på topp med totalt 926 hurtigladere. Vestland er oppe på 558. Innlandet tar tredje plassen med 387. På bunn ligger Troms og Finnmark med 86 hurtigladere.

Likevel er det vårt nordligste fylke som hadde størst økning hurtigladere i prosent sammenlignet med 2019 (87 prosent), etterfulgt av Møre og Romsdal (61 prosent) og Viken (58 prosent).

Ved utgangen av 2020 var det rundt 347.000 elektriske person- og varebiler registrert i Norge, noe som betyr rundt 106 elbiler pr hurtiglader. Dette er en fremgang fra 2019. Da var det 270.000 registrerte elbiler og 114 elbiler per hurtiglader.