Til tross for mange påstander om at elbil velges ene og alene på grunn av økonomi, er sannheten at de fleste av oss er villige til å betale mer for lading med fornybar energi. Faktisk så mange som 70 prosent av oss. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført på vegne av IONITY.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Undersøkelsen viser også hele 45 prosent av nordmenn mener og tror at de de aller fleste av oss kjører elbil innen ti år. Kun 18 prosent mener biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer vil være normalen. 17 prosent mener derimot at selvkjørende biler vil være normalen, mens 16 prosent mener bildelingsmodeller vil være dominerende.

Mener elbiler er best for miljøet

På spørsmål om hva slags kjøretøy som er best for miljøet, svarer hele 61 prosent elbiler. .31 prosent mener energikilden er avgjørende for om elbiler er miljøvennlige. Altså om det er fornybar energi som benyttes for å fylle batteriene.

Jan Haugen Ihle, leder for Ionity i Nord-Europa, sier undersøkelsen er interessant da det bekrefter at folk flest mener elbiler er det mest miljøvennlige alternativet.

– Det er gledelig å se at så mange som 70 prosent sier de er villige til å grave litt dypere i lommeboken for å skåne miljøet. Det er også fint å se at hele 61 prosent sier elbiler er det mest miljøvennlige alternativet. Man kan få inntrykk i sosiale medier og andre kanaler at mange er uengie i dette. Men her er tallenes tale klar, sier han.

Nordmenn vil ha kort vei til lading

Mange assosierer fortsatt det å kjøre elbil med leting etter ladere og lange ladetider med henholdsvis 47 og 41 prosent. På spørsmål om hvor langt man er villig til å kjøre bort fra hovedveien for å lade, svarer nordmenn flest 500 meter. Europeere flest derimot er villige til å kjøre hele fem kilometer for å lade.

– Det er fortsatt en vei å gå når det gjelder det å endre folks oppfatning av rekkevidde og ladeinfrastruktur. Dessverre er det nok fortsatt slik at mange kvier seg for å bytte til elbil på grunn av frykt for rekkevidde og manglende tilgang på ladere. Dette er ikke et problem, da landeinfrastrukturen bygges ut dag for dag samtidig som elbilene får stadig lengre rekkevidde. Du kan fint kjøre gjennom hele Europa ene og alene basert på IONITY sin ladeinfrastruktur. Ladere finner du langs hovedveiene hver 15 til 20 mil, sier Jan Haugen Ihle.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført av analysebyrået Sapio på vegne av IONITY i desember 2020 og januar 2021. 6020 respondenter fra Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannia, Tsjekkia, Italia, Spania, Portugal og Nederland deltok i undersøkelsen. Panelet besto av både sjåfører av elbiler og sjåfører av biler med forbrenningsmotorer.

Foto: IONITY