På to år er det dobbelt så mange nybilkjøpere i Norden som planlegger å kjøpe elbil de neste 12 månedene, viser ferske tall fra Nordisk elbilbarometer.

Meld deg på elbilnyheter.no sitt nyhetsbrev for ukas beste saker

Nordisk elbilbarometer er gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning.

– Det er på på tide at Norden kommer etter. Selv om utviklingen tar tid, er noe i ferd med å skje i de andre nordiske landene. Island har hatt en positiv utvikling de siste årene, og i Danmark har interessen økt kraftig fra i fjor til i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dobbelt så mange ønsker elbil

På spørsmål om hva som blir din neste bil, går elbil fram i alle de nordiske landene. Andelen som vil ha ny elbil har økt fra 8 til 16 prosentpoeng siden 2019, og andelen som ønsker seg brukt elbil har også en pen økning fra 4 til 6 prosentpoeng i samme periode.

Norge er lokomotivet

Interessen for elbiler er fortsatt størst i Norge. Som eneste land i Norden er det flere nordmenn som velger elbil enn fossilbil som sin neste bil. 30 prosent av de spurte oppgir at deres neste bil blir en elbil. Her finner vi også den største økningen sammenlignet med fjoråret.

Island er en god nummer to. Her oppgir 21 prosent at deres neste bil blir en elbil, mens det er et hopp ned til Danmark på tredje plass, med sine 13 prosent.

– Men danskene er i siget. Andelene nybilkjøpere som oppgir elbil som sin neste bil, har doblet seg bare siden i fjor, sier Bu og mener det skyldes avgiftsgrepene den danske regjeringen gjorde rett før jul for å styrke elbilers konkurransekraft.

Færre ønsker fossilbil

Andelen som svarer at en fossilbil blir deres neste bil, er synkende i alle de nordiske landene bortsett fra på Island hvor den går litt opp til 39 prosent, og i Sverige der interessen ligger stabilt på 34 prosent, sammenlignet med 2020.

– Selv om interessen for fossile biler også går tilbake i Finland, ligger den fortsatt på skyhøye 45 prosent. Her må politikerne ta tak, sier Bu.

For ladbare hybridbiler er interessen størst i Danmark og Island, hvor henholdsvis 25 og 27 prosent oppgir at deres neste bil vil være en ladbar hybrid.

Pris – største barriere, bortsett fra i Norge

Ikke overraskende er det prisen som hindrer våre nordiske naboer å velge grønt. Flest oppgir pris som den største barrieren for kjøp av elbil i Finland, mens færrest på Island. I Norge er det rekkevidde som topper listen over barrierer.

– Tallenes tale er klar. Det må lønne seg å velge elbiler om resten av Norden skal komme opp på samme nivå som Norge. Effekten er allerede tydelig i Danmark etter at de la om avgiftspolitikken sin. Fortsatt er elbiler dyrere å produsere, noe som betyr høyere pris for forbrukere uten en aktiv elbilpolitikk, sier Christina Bu.

Om Nordisk elbilbarometer 2021

Nordisk elbilbarometer kartlegger hvert år elbilmarkedet og barrierer for kjøp av elbil i alle de nordiske landene. Det er fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning. Årets undersøkelse ble gjennomført i april 2021 blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt 1000 personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De blir spurt i nettbasert spørreskjema hva neste bil blir og viktigste årsak hvis ikke elbil.

Foto: Elbilforeningen